E-mail:Heslo:
Šetříme se slevami, dáváme raději dárky k nákupu až za 895 Kč. Doplňky stravy, zdravá výživa, monoatomické prvky, tinktury, superpotraviny, přírodní kosmetika.

329 Kč

Usnadňuje lidem vyjádřit to, co cítí. Vhodné pro osoby, které se v noci budí a pociťují nepokoj. Taky pro ty, kteří se schovávají za masku veselí a smíchu, jen aby potlačili své problémy, které zlehčují, i když se jim chce ve skutečnosti plakat.


329 Kč

Skupina: Čelit strachům. Neutralizuje strachy, jejíchž původ je neznámý. Pomáhá při náhlých záchvatech hrůzy, kdy se člověk potí a třese. Esence vhodná pro děti trpící nočními můrami. Přivozuje pocity velké vnitřní síly, jistoty, otevřenosti a nebojácnosti.


329 Kč

Skupina: Žít a nechat žít. Je obtížné vyjít s tímto člověkem, všechno je špatně, pouze on má pravdu. Cítí se být nadřazený, chybí jim soucit a porozuměmí. Přílišná kritičnost, netolerance, odsuzování, arogance, izolace, úzkoprsost, vytváření negativních úsudků o druhých.


329 Kč

Dodává sílu a lepší prosazení se. Pomáhá žít samostatným životem a dokázat se starat sám o sebe a nejen o jiné. Vhodné pro oběti šikany. Ostýchavost, slabost, neschopnost požádat o pomoc a říct "ne", poddajnost, podřizování se jiným, přeceňování sil.


329 Kč

Skupina: Znát svou vlastní mysl. Obnovuje důvěru ve vnitřní hlas a vlastní úsudek. Přichází schopnost jednat moudřeji a s jistotou. Obnovuje nadšení do života a chtivost se učit něčemu novému. Vhodná esence pro ty, jenž jsou nerozhodní a neustále se ptají na názor druhých.


329 Kč

Skupina: Čelit strachům. Přináší schopnost ovládat své chování a poskytuje spojení se svým nitrem. Vzrůstá vnitřní smír, žijeme spontánněji a s větší sebedůvěrou. Nekontrolovatelné myšlenky, obavy..


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Dodává myšlenkovou pružnost, bystřejší reakce. Zlepšuje učení a pomáhá snadněji soustředit pozornost na přítomný okamžik a na dění kolem sebe. Esence vhodná pro ty, kteří se nedokážou poučit z chyb minulosti a chybám nevěnují pozornost.


329 Kč

Skupina: Žít a nechat žít. Vhodná pro osoby manipulující s láskou, chtějí své blízké ovládat a mít je stále nablízku. Jsou dynamičtí, kritičtí a očekávají, že se jim ostatní podřídí. Tato esence je vhodná pro děti závislé na neustálé pozornosti a blízkosti svých rodičů.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Navozuje obnovený zájem o život a pomáhá k soustředěnému a realističtějšímu uvažování. U žen prospěšná před začátkem menstruace. Útěk před realitou, snění za bílého dne, nepřítomnost duchem, nepozornost, únava a ospalost, nezájem, nestálost, znuděnost.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Pomáhá vidět život ze správné perspektivy. Naučí přijímat sami sebe takové, jací jsme. Pročišťuje a detoxikuje na psychické i fyzické úrovni. Pocit mentální a fyzické nečistoty, neustálé hledání chyb na sobě..


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Naplňuje sebedůvěrou, dostatkem sil, schopností vyrovnat se s problémy a silným pocitem, že se sami na sebe můžete spolehnout. Vhodná esence pro velice schopné, pracovité a výkonné lidi..


329 Kč

Skupina: Znát svou vlastní mysl. Vyvolává pozitivní, optimistější přístup k životu. Podněcuje pocit, že to nejlepší, čeho dosáhnete, je skutečně dost dobré. Pomáhá vyrovnávat výkyvy nálad, ztrátu odvahy a víry.


329 Kč

Skupina: Znát svou vlastní mysl. Přináší pozitivní vyrovnanost a s obnovenou nadějí naučí pohlížet na život z té lepší stránky. Vhodná esence pro ty, kteří se vzdali. Působí na velkou beznaděj a chuť zkoušet cokoliv dalšího.


329 Kč

Skupina: Přiblížit se ostatním. Esence vhodná pro lidi posedlé a naprosto zabrané do svých problémů. Neustále o svých starostech musí někomu vyprávět. Zajímají se jen sami o sebe. Přináší pohodu, vnitřní jistotu a schopnost naslouchat ostatním lidem.


329 Kč

Skupina: Zůstat sám sebou. Cesmína ostrolistá se používá na vztek až nenávist, na žárlivost a zášť. Vhodná pro lidi, kteří neumí milovat, jsou necitelní, krutí až násilní. Tato esence je vhodná pro děti, které žárlí na sourozence. Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás láskou.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Pomáhá lidem uvíznutým v minulosti, navrátit se zpět a žít v přítomnosti. Esence vhodná např. po úmrtí partnera či blízkého přítele (neustálé vedení rozhovorů v myšlenkách).


329 Kč

Přináší pocit chladné a jasné hlavy. Oživuje mysl a dodává nadšení k vyrovnání se s nároky, které jsou na člověka kladeny. Esence vyrovnává pocit mentální únavy a ztrátu nadšení. Může pomoci lidem zotavujícím se z nemoci a dotáhnout to k vyléčení.


329 Kč

Skupina: Přiblížit se ostatním. Přináší trpělivost, porozumění pro ostatní a více klidu a diplomatického chování. Vhodné pro neposedné a hašteřivé děti a taky lidi, kteří nedokončují to, co začali. Frustrace, podrážděnost, netrpělivost, prudké reakce, neposednost, prchlivost, vnitřní napětí.


399 Kč

Rescue Remedy je jedinou směsí koncipovanou Dr. Edwardem Bachem, obsahující 5 originálních Bachových esencí - květů. Jedinečnost této kombinace se již za dlouhá léta osvědčila v nejrůznějších naléhavých situacích a ve stresových okamžicích.


329 Kč

Vhodná pro lidi s nedostatečným sebevědomím, které jim brání být tím, kým být chtějí a s nedostatečnou sebedůvěrou. Tito lidé trpí komplexy méněcennosti, že nejsou tak dobří jako ti okolo. Jejich mysl je blokována nedůvěrou v sebe sama.


329 Kč

Skupina: Čelit strachům. Vyvolává projevy odvahy, síly a porozumění bez ztráty citlivosti. Osvobozuje a překračuje hranice strachu (tma, samota, chudoba, zvířata, ztráta zaměstnání). Pomáhá zvládat stydlivost a plachost.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Přináší vnitřní klid, radost a stálou jasnější náladu. Dobrá pro dospívající, kteří se cítí nešťastní a bezpříčinně střídají nálady. Vhodná i pro lidi, kteří jsou sklíčení ze špatného počasí. Temná deprese, sklíčenost, bezmocnost, nedostatek psychické síly, pasivita, melancholie, kolísání nálad.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Dodává pružnost a odolnost vůči stresu. Naučí přenášet zodpovědnost a využívat energii vyváženějším způsobem. Umožní vám odpočinout si a nepřehlížet svou únavu, nemoci a strasti. Esence navrací přirozenou sílu, když už jsou deprese a frustrace příliš v nadvládě.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Obnovuje energii a vitalitu. Dodává potřebnou sílu. Ideální při akutních stavech. Doporučuje se matkám během porodu, při kojení nebo za bezesných nocí. Esence harmonizující stav naprostého vyčerpání. Fyzického i psychického. Pomáhá na nespavost způsobenou vyčerpáním a přetažením.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Přináší smíření se sebou samým, uvědomění vlastní hodnoty a síly. Dokážete připustit své nedostatky s pocitem soucitu k sobě samým a s upřímnou lítostí, ne s pocitem viny. Výčitky svědomí, pocit viny i za chyby jiných, perfekcionismus, nízké sebehodnocení.


329 Kč

Skupina: Čelit strachům. Přináší schopnost pustit své blízké z očí, nepociťovat strach a věřit, že se o sebe postarají. Přichází optimismus. Přílišné obavy a péče o druhé, úzkost, připoutanost, ovládání druhých, představování si nejhorších situací.


329 Kč

Skupina: Čelit strachům. Tato esence dokáže vyrovnat emoci pocházející z panické hrůzy (svědci nehod či samotní účastníci) a v případě nočních děsů. Je součástí krizové esence. Přivádí pocit skoro až nadlidské odvahy a vnitřní síly. Posiluje vnitřní přesvědčení.


329 Kč

Skupina: Žít a nechat žít. Vhodná pro lidi upírající si radosti života z důvodů přílišné tvrdosti k sobě samému. Vytyčují si příliš vysoké cíle, touží po dokonalosti. V případě neúspěchu jsou zklamaní a mohou propadat depresím a nenávisti k vlastní osobě. Propůjčuje vlídnost a laskavost.


329 Kč

Skupina: Znát svou vlastní mysl. Nemožnost se rozhodnout, váhavost, nerozhodnost... To vše může vyvolat velké napětí. Esence pomáhá vyrovnávat výkyvy nálad, a pro osoby, kterým je při cestování nevolno. Přináší vyrovnanost, soustředěnost a schopnost přijímat správná rozhodnutí.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Utěšuje - konejší zármutek a žal. Usnadňuje zapomenout na bolístka i ze dřívější doby a vyrovnává se ztrátou a neutralizuje následky šoku a traumat (nehoda, rozvod, smrt blízkého). Uvolňuje organismu hojivou energii a umožňuje jí působit ještě účinněji.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Navozuje pocity pohody a spokojenosti a navrací víru. Projevují se pocity znovozruzení a vnitřního přerodu. Vyrovnáváte se ztrátou blízkého. Pocit "zahnání do kouta", zoufalství, naprostá skleslost, utrápenost a beznaděj, pocit "temnoty", ztráta blízkého.


329 Kč

Skupina: Žít a nechat žít. Harmonizuje přílišné až fanatické nadšení. Pro lidi, kteří se drží svých zásad, nesnesou nespravedlnost a mají silné nutkání právo nastolit. Mají spoustu zájmů a zásad a jsou přesvědčeni, že čemu věří, je správné. Mohou trpět nespavostí z důvodu neustále zaneprázdněné mysli.


329 Kč

Skupina: Žít a nechat žít. Vhodné pro šikanující děti a osoby s tendencí ovládat slabší a pro všechny despotické a tyranské osoby. Nediskutují, jen rozkazují. Očekávají poslušnost. Povzbuzuje vnitřní sílu, přirozenou autoritu u vedoucích pracovníků a učitelů, také i respekt vůči ostatním.


329 Kč

Skupina: Zůstat sám sebou. Pomáhá přizpůsobit se novým důležitým životním změnám (škola, zaměstnání, ovdovění, menopauza) a zpřetrhat vazby na minulost či závislosti. Vyvolává pocit ochrany a napomáhá jasnějším myšlenkám.


329 Kč

Skupina: Přiblížit se ostatním. Esence vhodná pro pyšné, vzdálené a jakoby nedosažitelné lidi. Jsou rozvážní, rádi sami, diskrétní. Když se trápí, stahují se do sebe a mohou vypadat chladně a nespolečensky. Přináší nový vztah k životu a umožňuje potěšení z jejích uzdravujících účinků.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Neustálé tíživé a neovladatelné myšlenky, vnitřní samomluva, ustaranost, vyčerpanost, nespavost, nesoustředěnost. Přináší vyrovnanou mysl, jasnou a chladnou hlavu se schopností lépe se soustředit a uvažovat metodicky a konstruktivně.


329 Kč

Skupina: Znát svou vlastní mysl. Pomáhá se rozhodnout, jakým směrem se dát. Neustále zkoušejí nové věci, jsou nespokojení. Mohou trpět frustrací, že jim protéká život mezi prsty. Díky této esenci můžete pochopit to, co je pravá životní cesta a co nám brání v tom, abychom se na ní vrátili.


329 Kč

Skupina: Žít naplno. Esence na apatii a úplnou rezignaci - nesnažení se svůj stav změnit. Vyvolává nový zájem a chuť do života. Dny se stávají zajímavějšími.


329 Kč

Skupina: Najít radost a naději. Esence pro pesimistické, zatrpklé, zahořklé, nepřející, sebelítostivé lidi, shazující a kritizující druhé. Přináší vědomí vlastní síly, zodpovědnosti a významu pozitivního přístupu k životu a smysl pro humor. Vyzařujete pozitivní energii a přitahujete do svého života dobro.

powered by Animal Farm s.r.o.